top of page

Tietosuojaseloste

Tämä on Toivo ilmasto-ohjelman rekisteri- ja tietosuojaseloste.

 • Laadittu 26.11.2021

 • Viimeisin muutos 26.11.2021

 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen (GDPR) rekisteriseloste 

Rekisterinpitäjä

UseLess Company Oy (y-tunnus: 2895321-7)

Kottarainen 4, 04620 MÄNTSÄLÄ

 

Rekisteri- ja tietosuojavastaava

Maija Leino

UseLess Company Oy

+358 44 216 1611

maija.leino(at)useless.fi

 

Rekisterin nimi

Toivo-ilmasto-ohjelman asiakas-, markkinointi- ja sidosryhmärekisteri

 

Henkilötietojen käyttötarkoitus

 • toiminnan kehittäminen, suunnittelu, tuottaminen ja ylläpito 

 • sopimusten ja toimeksiantojen toteutus 

 • asiakassuhteen, asiakaspalvelun ja niihin liittyvän viestinnän hoito, analysointi ja kehittäminen

 • sidosryhmäviestintä 

 • mielipide- ja markkinointitutkimus 

 • asiakas- ja markkinointiviestinnän toteuttaminen, kohdentaminen ja personointi

 • verkkosivuston tilastointi, analysointi ja tietoturvatoimenpiteet 

 • sivuston käytettävyyden ja toimivuuden varmistaminen ja väärinkäytösten estäminen ja tutkiminen

 

Rekisterin tietosisältö 

Rekisterissä ylläpidetään rekisteröidyn seuraavia perustietoja: 

 • etu- ja sukunimi 

 • osoite 

 • syntymäaika 

 • yritys

 • puhelinnumero 

 • sähköpostiosoite 

 • markkinointiluvat – ja kiellot 

 • mahdollinen asiakas- ja asiointihistoria sekä sopimus- ja tilaustiedot 

 

 

Säännönmukaiset tietolähteet 

Ensisijaisesti: 

Rekisteröidyltä itseltään asiakkuuteen, palveluiden käyttöön, viestintään ja asiointiin liittyvien tapahtumien yhteydessä 

 

Lisäksi rekisterissä olevia tietoja voidaan täydentää mm. seuraavista lähteistä: 

julkisista tietolähteistä, kuten esim. Finder.fi sekä muilta mahdollisilta rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneilta. 

 

Tietojen luovutus 

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta rekisterin ulkopuolelle. Henkilötietojen käsittelytehtäviä voidaan ulkoistaa ulkopuolisille palveluntarjoajille tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.

 

Tietoja voidaan luovuttaa mahdollisen yrityskaupan, fuusion, ulkoistuksen tai liiketoimintakaupan yhteydessä sekä konsernisuhteeseen tai muuhun taloudelliseen yhteenliittymään liittyen näiden osapuolille. Voimme luovuttaa käyttäjän tietoja myös muille kolmansille osapuolille, mikäli käyttäjä on antanut siihen suostumuksensa esimerkiksi kytkemällä palvelun kolmansien osapuolten palveluihin, kuten sosiaalisen median palveluihin tai muutoin.

 

Rekisteröidyn antaman toimeksiannon tai asiakkuuden hoitoon liittyvissä tapauksissa henkilötietoja voidaan luovuttaa muille sidosryhmille.

 

Henkilötietoja voidaan Palvelun toteuttamiseksi käsitellä EU tai ETA -alueiden ulkopuolella, jos se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa mainituissa tarkoituksissa.  Käytämme tarvittavia sopimuksellisia suojatoimia siirtäessämme henkilötietoja.

 

Tietojen säilytys

UseLess Company Oy säilyttää kerättyjä henkilötietoja vain sen ajan, kuin on tarpeen palvelujen tarjoamiseksi ja niiden kehittämiseksi rekisteröidyille. UseLess Company Oy säilyttää tallentamiaan henkilötietoja, kunnes rekisteröity poistaa tietonsa tai muulla tavoin ilmoittaa UseLess Company Oy:lle lopettaneensa palvelun käytön. UseLess Company Oy voi katsoa käyttäjän lakanneen käyttämästä palvelua ja poistaa rekisteröidyn henkilötiedot rekisteristä ja/tai siirtää rajoitetut tiedot markkinointirekisteriinsä, mikäli rekisteröity ei ole käyttänyt palvelua tai ole muutoin ollut yhteydessä UseLess Company Oy:hyn viimeiseen 18 kuukauteen.

 

Rekisterin suojaus 

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään palvelimilla, niiden fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. 

 

Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.Rekisterin tietojärjestelmät on suojattu asianmukaisin teknisin toimenpitein sisältäen säännölliset käyttöjärjestelmä- ja sovelluspäivitykset, salatut yhteydet ympäristöön ja turvallisen verkkoympäristön. Rekisterin käyttö edellyttää pääkäyttäjän myöntämää henkilökohtaista tunnusta ja salasanaa. Jokaiselle käyttäjälle on määritelty oma, henkilökohtainen käyttöoikeustaso henkilön toimenkuvan kannalta tarpeellisiin tietoihin, mikä varmennetaan sisäänkirjautumisen yhteydessä henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

 

Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia virheellisten tietojen korjaamista sekä vastustaa henkilötietojen käyttö suoramarkkinointiin ja markkinointitutkimuksiin. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella: UseLess Company Oy, Kottarainen 4, 04620 MÄNTSÄLÄ.

 

Jos rekisteröity haluaa valittaa henkilötietojensa käsittelystä, hän voi ottaa ensisijaisesti yhteyttä rekisterinpitäjään. Rekisteröidyllä on oikeus valittaa tietojensa käsittelystä myös valvontaviranomaiselle, joka on tietosuojavaltuutettu.

 

Muutokset tietosuojaselosteeseen  

UseLess Company Oy voi ajoittain muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Kehotammekin säännöllisesti tarkistamaan tietosuojaselosteen muutosten havaitsemiseksi.

IlmastoToivo-aalto-keltainen.gif
IlmastoToivo-Toivotamme-hyvaa-huomenta.png
bottom of page