top of page
  • maijaleino

Toivon voimin kestävään tulevaisuuteen

Toivo-ilmasto-ohjelma auttaa yrityksiä tunnistamaan ilmastovaikutuksiaan ja pienentämään niitä. Tällä hetkellä ohjelma keskittyy ravintolasektoriin tarjoamalla tarkoituksenmukaisia ja toimivia ratkaisuja, jotka kasvattavat ravintolan ymmärrystä toimintansa ilmastovaikutuksista ja pienentävät aiheutunutta hiilijalanjälkeä tavoitteellisesti, mitattavasti ja vaikuttavasti. Samanaikaisesti Toivo auttaa ravintolaa vahvistamaan brändimielikuvaansa ja parantamaan asiakasymmärrystään.

Toivo-ilmasto-ohjelman avulla rakennetaan polku kohti kestävää ja vähäpäästöistä – tai jopa hiilineutraalia – liiketoimintaa ravintolan kannattavuuden parantamista unohtamatta. Toivoa voi ajatella ravintolan henkilökohtaisena valmentajana, ilmasto-personal trainerina, joka auttaa ravintolaa kohti sen määrittämiä ilmastotavoitteita.


Ohjelman aikana edetään yhdessä systemaattisesti ja tavoitteellisesti askel kerrallaan. Ohjelma sisältää seuraavat vaiheet, joita voidaan syventää ja tarkentaa valitun palvelupaketin mukaisesti.

  • Kuntotesti määrittää lähtötason

  • Treeniohjelma eli toimenpiteet

  • Toteutus ja viestintä


Edelläkävijät varautuvat liiketoimintaympäristön muutoksiin

Ravintoloiden toimintaympäristö ja -edellytykset muuttuvat nopeasti, kun ilmastonmuutoksen syihin ja seurauksiin puututaan lainsäädännön keinoin. Siksi ilmastofiksut toimijat myös sopeuttavat liiketoimintaansa hallitusti ja rakentavat pitkän aikavälin menestystä ennakoiden ja suunnitelmallisesti.


Koko EU:n tasolla tavoitellaan hiilineutraaliutta vuoteen 2050 mennessä. Suomi haluaa olla edelläkävijä ja on asettanut oman tavoitteensa vuoteen 2035. Toimiala toisensa jälkeen mukaan lukien Majoitus- ja Ravitsemisala ovat rakentaneet tiekartat kohti hiilineutraaliutta. Toivo-ilmasto-ohjelma vastaa osaltaan tähän tarpeeseen saattaa ravintola hiilineutraalille polulle.

Tiimi Toivon taustalla

Toivo-ilmasto-ohjelma sai alkunsa ympäristöpääkaupunki Lahden innovaatiokilpailussa. Ideaa on innovoitu ja kehitetty yhteistyössä kahden yrityksen voimin: Päävastuun on kantanut UseLess Company Oy, joka on hiilijalanjälkilaskentaan ja ilmastovaikutusten pienentämiseen erikoistunut asiantuntijayritys. Ravintola-alan syvän asiantuntemuksen Toivo-ilmasto-ohjelmaan on tuonut Restel, joka on UseLessin pitkäaikainen asiakas ja projektin myötä myös yhteistyökumppani. Voit lukea lisää Toivon tarinasta täältä. (linkitys tsekattava kun ohjaus domainista kunnossa)


Tällä hetkellä Toivoa pilotoidaan Ravintola Lastussa. Maksuttomaan pilottiin mahtuu mukaan vielä muutama ravintola. Ota siis nopeasti yhteyttä(linkitys tsekattava kun ohjaus domainista kunnossa), jos kiinnostuit!

Liittymällä mukaan voitte

  • ymmärtää syvällisemmin oman toimintanne ilmastovaikutuksia

  • tunnistaa tehokkaimmat keinot ilmastovaikutusten vähentämiseen

  • syventää ymmärrystänne asiakkaidenne arvostamista ilmastotoimista

  • kartoittaa henkilökuntanne ilmastotietämystä ja -asenteita sekä kouluttaa heitä ilmastoasioissa.


Toivotamme hyvää huomenta.

bottom of page