top of page
 • maijaleino

Miten ravintola voi pienentää hiilijalanjälkeään?

Toivo-ilmasto-ohjelma antaa onnistumisen avaimet nostamalla näkyviin tehokkaimmat ja vaikuttavimmat työkalut yrityksen ilmastovaikutusten ja hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Kaupan päälle Toivo lisää asiakasymmärrystä, vahvistaa brändikuvaa ja parantaa kannattavuutta.

Polku ilmastoviisaaseen ja kestävään liiketoimintaan

Toivo-ilmasto-ohjelmassa kartoitetaan lähtötaso kuntotestissä, valitaan toimenpiteet ravintolan toiveiden ja edellytysten mukaisesti, toteutetaan ohjelmaa ja viestitään tekemisistä.


Toivon kuntotestissä

 • Toteutetaan tarkka hiilijalanjälkilaskenta tai

 • Annetaan arvio ravintolan hiilijalanjäljestä

 • Tehdään asiakaskysely

 • Tehdään henkilöstökysely

Henkilöstökyselyllä selvitetään työntekijöiden tieto- ja motivaatiotasoa ilmastoasioissa. Asiakaskysely puolestaan kertoo asiakkaiden odotuksista ja valmiuksista ja ohjaa ravintolaa kestäviin toimenpidevalintoihin asiakaskeskeisestä näkökulmasta.

Toivon toimenpidevalikoimassa

 • Tunnistetaan vaikuttavimmat keinot ravintolan ilmastovaikutusten ja hiilijalanjäljen pienentämiseksi

 • Valitaan itse mistä toimenpiteistä lähdetään liikkeelle ja miten ohjelmassa edetään

 • Halutessaan ravintola voi hyödyntää Toivon kumppaniverkostoa esimerkiksi

 • Hävikin seurannassa ja vähentämisessä

 • Kompensoinnissa


Toivon viestinnässä

 • Viestitään ravintolan ilmastotoimenpiteistä ja -tekemisistä asiakkaille kustannustehokkaasti

 • Ravintola saa käyttöönsä ohjelman viestintämateriaalit

 • Koulutetaan henkilökuntaa

 • Tarjolla on verkkokoulutusta ja tarvittaessa koulutuksia voidaan myös räätälöidä ravintoloille.


Valitsemalla Toivon ravintola saa monipuoliset ja valmiit viestintämateriaalit esimerkiksi ravintoloiden DS-näytöille, Facebook- ja Instagram-kanaviin sekä tietenkin merkin ravintolan ulko-oveen tai sisäänkäyntiin kiinnitettäväksi, joka osoittaa ravintolan tekevän Toivoa luovia toimia.

Liity mukaan Toivottamaan hyvää huomenta!

bottom of page